Tisk článku  editace

Velmi vážení obchodní přátelé,
milí lidé přející obnovitelným zdrojům energie.

Jmenuji se Martin Hofman a jsem hrdý na to, že mohu stát v čele společnosti, která se zabývá výstavbou a provozem strojů, které nám všem dodávají tolik potřebnou čistou energii.

Naše společnost vznikla v březnu roku 2003 a od počátku bylo jejím cílem vystavět a provozovat stroje, které nezatíží naše životní prostředí a zároveň pomohou pokrýt stále narůstající potřebu elektrické energie. Do současné doby se nám podařilo vystavět a současně uvést do provozu obnovitelné zdroje s různým technologickým zařazením. Zde bych rád zdůraznil, že velkým  podílem na tomto úspěchu byla pomoc občanů, úřadů a starostů obcí, s nimiž jsme úzce a úspěšně spolupracovali. Dovolte mi, prosím, abych těmto lidem i touto cestou velmi pokorně poděkoval za tuto podporu, náklonnost a také hlavně přejícnost při budování našich záměrů.

Strategií naší společnosti je jít cestou otevřených dveří, cestou upřímných jednání, která povedou nejen k úspěchu naší společnosti, ale i ke spokojenosti našich obchodních partnerů.

Jestliže mohu hovořit o svém skvělém pocitu nad úspěchem naší společnosti, tak tím nemyslím jen společnost S&M, ale společnost  nás všech, kteří se snaží vytvořit lepší podmínky pro naše děti a pro nastupující budoucí generaci, jelikož není žádným tajemstvím, že energetická závislost nás všech je stále vyšší a to téměř ve všech oblastech nám potřebných jako je například  zdravotnictví, potravinářský průmysl, atd.

Já jsem člověk, který zastává názor, že všichni jsme si v životě rovni, jen někteří z nás si někdy myslí, že jsou malinko výš. Takový postoj se nám však může vymstít. Jsem přesvědčen, že když lidé dokážou držet při sobě, tak jde všechno mnohem lépe a radost z odvedené práce je pak několikanásobná, což mohu sám ze své pozice potvrdit. Cítím nekonečnou hrdost nad tím, že se mi podařilo vytvořit tým kvalitních, upřímných a velmi snaživých lidí, se kterými se leckdy tvrdě dereme za našimi cíli.

Samozřejmě, že i výstavba obnovitelných zdrojů energie má své oponenty. V případě větrných elektráren se nejčastěji poukazuje na narušení krajinného rázu. Je pravdou, že s odstupem času a získáním zkušeností na základě provozu vystavěných větrných elektráren dochází k většímu pochopení a podpoře ze strany občanů, kteří vnímají skutečnost, že je provozovatelé větrných elektráren nechtějí v žádném případě obtěžovat či omezovat jejich život v blízkosti větrných elektráren. Osobně si myslím, že tato stránka je věcí subjektivního názoru každého jednotlivce. Tak jako se najdou lidé, kterým vadí odvětví větrné energetiky v oblasti obnovitelných zdrojů, tak se také najdou lidé, kteří řeknou, že větrné elektrárny leckdy krajině sluší a jsou symbolem technického pokroku 21. století.

Dalším faktem je to, že ve většině případů je větrná elektrárna stavbou dočasnou, tedy po uplynutí její životnosti lze stavbu bez větších potíží odstranit, suroviny na této technologii použité znovu využít případně v dalším průmyslu. Velmi uspokojivé ovšem je, že po demontáži se velmi jednoduchým způsobem uvede krajina do původního stavu, ve kterém byla před instalací větrné elektrárny, což se nedá říci o jiných stavbách, obdobného či jiného charakteru. Velmi mě těší, že k životnímu prostředí je energie vyrobená za pomoci větru maximálně šetrná. Nezatěžuje okolí odpady, netvoří tuhé ani plynné emise. Navíc pro její stavbu není zapotřebí významný zábor půdy a při vlastní stavbě dochází k minimálním nárokům na plochu staveniště.

Lze očekávat, že v budoucnu se objeví nové, ještě lepší technologie na výrobu energií, neboť ta bude neustále stoupat. V současnosti si jen málokdo dokáže představit čistější energii, než je energie vyrobená pomocí přírody.

Proto považuji za odpovědné ze strany Evropské Unie podporovat energii z obnovitelných zdrojů tak, aby byly vytvořeny podmínky k jejich výstavbě a provozu. Po druhé stránce považuji za velmi neodpovědné a troufnu si říci i neslušné, uvádět občany v omyl tvrzením různých médií a představitelů našeho státu, že cena elektrické energie, kterou spotřebuje běžný občan a nejen běžný občan je navyšována díky podpoře obnovitelných zdrojů. Vezmeme-li v úvahu, že zákon o podpoře obnovitelných zdrojů byl schválen v létě 2005, co zapříčinilo několikaprocentní meziroční navýšení ceny za elektrickou energii například od roku 2000?

Cítím upřímnou radost, že v této oblasti můžeme být užiteční nám všem. Zároveň je mi velkou ctí ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří jste se rozhodli přát projektům v oblasti obnovitelných zdrojů, Vám všem, kteří jste se rozhodli nám podat pomocnou ruku při realizaci našich projektů.

Upřímně a od srdce vám děkuji.

Martin Hofman
jednatel - generální ředitel společnosti S&M CZ s.r.o.

 

© www.smcz.cz a TH SOFT 2019
Všechna práva vyhrazena.
created by Jiří Trojan 01/2011